Επισκευές service Ψυγείων Whirlpool

Επισκευές Ψυγείων Whirlpool

Επισκευές service Ψυγείων Whirlpool

Επισκευή Ψυγείου Whirlpool

Επισκευές Ψυγείων Whirlpool service Επισκευή Ψυγείου Whirlpool

Επισκευή  Ψυγείων WHIRLPOOL

ΤΗΛ. 6970967996

Επ

Επισκευές service Ψυγείων Whirlpool

Συναγερμός θερμοκρασίας ALARM Ψυγείο  Whirlpool  βλάβη

Ένα διακοπτόμενο σήμα ηχεί, στην ένδειξη της θερμοκρασίας του χώρου κατάψυξης Whirlpool  3 εμφανίζεται η ένδειξη alarm. Ο συναγερμός θερμοκρασίας ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία στο χώρο κατάψυξης είναι πολύ υψηλή και υπάρχει κίνδυνος για τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Χωρίς κίνδυνο για τα κατεψυγμένα τρόφιμα ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί: Κατά την αρχική θέση της συσκευής σε λειτουργία. Κατά την τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων νωπών τροφίμων. Υπόδειξη Μην ξανά καταψύξετε τα μισό ξεπαγωμένα ή τελείως ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα. Μόνον αφού τα μαγειρέψετε, μπορείτε να καταψύξετε εκ νέου το έτοιμο φαγητό. Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει για 5 δευτερόλεπτα την υψηλότερη θερμοκρασία, η οποία επικράτησε στον χώρο κατάψυξης. Κατόπιν δείχνεται ξανά η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Απενεργοποίηση του συναγερμού Πατήστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε Αναβοσβήνουν συνέχεια τα λαμπάκια   ALARM ΨΥΓΕΊΟ  WHIRLPOOL  ? ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΎΕΙ Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΕΝΏ ΔΟΥΛΕΎΕΙ Η ΚΑΤΆΨΥΞΗ ?

Η απόψυξη του ψυγείου Whirlpool γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου Whirlpool, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη. Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.Η φυσική κυκλοφορία του αέρα στο ψυγείο δημιουργεί ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες. Η ψυχρότερη ζώνη είναι ακριβώς πάνω από το συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών και στο πίσω τοίχωμα. Η θερμότερη ζώνη είναι στο επάνω μπροστινό τμήμα του ψυγείου Whirlpool. Ο μη επαρκής εξαερισμός προκαλεί αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και μείωση της απόδοσης του ψυγείου Whirlpool .

Επισκευή  Ψυγείων  WHIRLPOOL    

Τηλ 6970967996

Επισκευές Ψυγείων Whirlpool service Επισκευή Ψυγείου Whirlpool

Επισκευή  Ψυγείων  WHIRLPOOL    

Τηλ 6970967996

Η απόψυξη του ψυγείου Whirlpool γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου Whirlpool, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη. Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται. Η φυσική κυκλοφορία του αέρα στο ψυγείο δημιουργεί ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες. Η ψυχρότερη ζώνη είναι ακριβώς πάνω από το συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών και στο πίσω τοίχωμα. Η θερμότερη ζώνη είναι στο επάνω μπροστινό τμήμα του ψυγείου Whirlpool. Ο μη επαρκής εξαερισμός προκαλεί αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και μείωση της απόδοσης του ψυγείου Whirlpool .Η συσκευή δεν λειτουργεί.Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση. Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή .Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.

Μερικά συχνά προβλήματα – βλάβες  WHIRLPOOL  των Ψυγείων  Whirlpool:
Το Ψυγείο  Whirlpool  δεν λειτουργεί δουλεύει
Η θερμοκρασία της συντήρησης του ψυγείου WHIRLPOOL δεν είναι χαμηλή
Η ψύξη  στην συντήρηση είναι υπερβολική
Το ψυγείο κάνει πάρα πολύ θόρυβο
Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου WHIRLPOOL– Βγάζει νερά
Πιάνει πολύ πάγο στο εσωτερικό του καταψύκτη  WHIRLPOOL Η κατάψυξη – συντήρηση του ψυγείου δεν λειτουργεί
Το λαμπάκι του ψυγείου δεν ανάβει – Το ψυγείο δεν ψύχει WHIRLPOOL
Ο θόρυβος είναι πολύ δυνατός
Δεν ξεκινάει λειτουργεί το μοτέρ του ψυγείου WHIRLPOOL  Η οθόνη είναι αναμμένη αλλά λίγο πολύ φωτεινή
Το ψυγείο WHIRLPOOL και ο καταψύκτης δεν έχουν αρκετή ικανοποιητική ψύξη
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνέχεια
Τα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο παγώνουν υπερβολικά
Ο ανεμιστήρας δεν γυρίζει
Το μοτέρ του ψυγείου κάνει έντονο θόρυβο
Η ψύξη στην συντήρηση δεν είναι ικανοποιητική
Το ψυγείο πιάνει πολύ πάγο
Το ψυγείο δεν βγάζει παγάκια ή παγωμένο νερό
Το μοτέρ του ψυγείου καταψύκτη ζεσταίνεται πολύ Πρόβλημα με την πόρτα του ψυγείου δεν ανοίγει κλείνει                                                                                                         Αναβοσβήνουν συνέχεια τα λαμπάκια   ALARM ΨΥΓΕΙΟ  WHIRLPOOL  ?                                                                                                                                                                                                        ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΎΕΙ Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΕΝΏ ΔΟΥΛΕΎΕΙ Η ΚΑΤΆΨΥΞΗ ?
Επισκευές Service Ψυγείων  Whirlpool 

 697 0967996

Το ψυγείο no frost πιάνει πάγο.

Στο ψυγείο whirlpool δεν παγώνει η συντήρηση.

Δε δουλεύει η συντήρηση του ψυγείου ενώ δουλεύει η κατάψυξη.

Το μοτέρ του ψυγείου δουλεύει συνέχεια ή δε δουλεύει το μοτέρ του ψυγείου.

Το ψυγείο πιάνει πάγο στη συντήρηση.

Το ψυγείο whirlpool κάνει θόρυβο.

Τρέχουν νερά από το ψυγείο whirlpool.

Δεν κλείνει καλά η πόρτα του ψυγείου.

Το ψυγείο ρίχνει το ρελέ του πίνακα.

Το ψυγείο σταμάτησε να δουλεύει ή το ψυγείο δουλεύει συνέχεια.

Γιατί σφυρίζει το ψυγείο whirlpool 

Χρησιμοποιείτε τον χώρο κατάψυξης Ψυγείου  Whirlpool Για την αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων Για την παρασκευή πάγο κύβων. Για την κατάψυξη τροφίμων.
Υπόδειξη Προσέξτε να είναι πάντοτε κλειστή η πόρτα του χώρου κατάψυξης. Με ανοιχτή
την πόρτα ξεπαγώνουν τα τρόφιμα και ο χώρος κατάψυξης καλύπτεται από παχύ στρώμα πάγου. Εκτός αυτού: Σπατάλη
ενέργειας λόγω μεγάλης κατανάλωσης ρεύματος

Επισκευές Ψυγείων Whirlpool service Επισκευή Ψυγείου Whirlpool

Χρόνος διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων
Η διάρκεια διατήρησης εξαρτάται από το είδος των τροφίμων.
Σε θερμοκρασία -18 °C:
 ψάρια, αλλαντικά, μαγειρεμένα
φαγητά, αρτοσκευάσματα και γλυκά:
μέχρι και 6 μήνες
 τυρί, πουλερικά, κρέας:
μέχρι και 8 μήνες
 λαχανικά, φρούτα:
μέχρι και 12 μήνες

Επισκευή Ψυγείου Whirlpool   

 6970967996

Επισκευή Ψυγείο  Whirlpool  Ντουλάπα,

Επισκευή  Whirlpool Ψυγείου άνω Κατάψυξης,

Επισκευή Ψυγείων  Whirlpool Συντήρησης,

Επισκευή Ψυγείο κάτω Κατάψυξης  Whirlpool ,

Επισκευές  Ψυγείων  Whirlpool με Εσωτερική Κατάψυξη,

Επισκευή Ψυγείο  Whirlpool βλάβη  Εντοιχιζόμενο

Επισκευή Ψυγείου Whirlpool

 –

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 4.8]